پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

خدمات حج و زیارت استان

فهرست خدمات حج و زیارت استان ایلام

عنوان و کد خدمت

عنوان و کد زیر خدمت

پیش ثبت نام و ودیعه گذاری (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)17041325000

نقل و انتقال سند 17041325103

پایداری اسناد 17041325104

ثبت تقاضای تشرف در کاروانهای زیارتی (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)17041326000

ثبت نام در کاروان 12031326101

اعزام کاروانهای زیارتی (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)17041327000

صدور مجوز چاپ بلیت 17041327100

 

انتخاب و اعزام کارگزاران (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)13011328000

 

صدور حکم کارگزاران 13011328100