پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

استرداد وجوه زائران منصرف یا خسارت دیده حج تمتع، عمره و عتبات

توافقنامه سطح خدمت "استرداد وجوه زائران منصرف حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات"

  1. مقدمه

خدمت فوق با شماره شناسه 17042532100 به عنوان استرداد وجوه زائران منصرف یا خسارت دیده حج تمتع , عمره مفرده و عتبات می باشد یک خدمت از مجموعه­ی خدماتی است  که  با توجه به قرارداد عملیات اعزام  حجاج , معتمرین و عتبات در هنگام انصراف  زائرین از سفر که توسط  کارگزار در سامانه ثبت نام مربوطه ثبت و پس از آن این خدمت ارائه  می شود .

 2.هدف

هدف از این توافقنامه ارائه با کیفیت خدمت صدرالاشاره توسط سازمان حج و زیارت، جهت استراداد وجوه  زائرین منصرف حج تمتع، عمره مفرده  و عتبات در اسرع وقت ارائه می گردد.

 

3.مسئولیت­

با عنایت به قرارداد تنظیمی فی مابین کارگزار و زائر و بخشنامه ها و دستورالعملهای صادره از سوی سازمان حج و زیارت در خصوص منصرفین از سفر حج تمتع، عمره مفرده  و عتبات محاسبه خسارت های وارده و کسر آن از مبالغ واریزی زائر انجام و نسبت به  استرداد مانده آن توسط اداره کل امور مالی به حساب زائر اقدام می گردد.

 

4.تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی

متقاضی دریافت این خدمات می بایستی بر اساس قرارداد فی مابین کارگزار و زائر نسبت به اعلام انصراف از سفر به کارگزار مراجعه تا نسبت به ثبت انصراف مشارالیه اقدام و پس از آن اداره کل امور مالی مکلف است نسبت به استرداد وجوه منصرفین (پس از کسر خسارت وارده )در اولین فرصت ممکن بصورت سیستمی اقدام نماید .

5.هزینه ها و پرداخت ها

ارائه این  خدمت هیچگونه هزینه ای برای متقاضی ندارد.

6.دوره عملکرد

پس از اعلام و ثبت انصراف توسط کارگزار در همان دوره اعزام انجام خواهد پذیرفت