پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

بازدید کنندگان محترم

 

در صورت برخورد با هرگونه در خواست های غیر قانونی و غیر متعارف از سوی کارکنان این اداره مراتب را در اسرع وقت

 

 به دفتر مدیریت استان به شماره تماس 08433331010 و یا هیئت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان حج و زیارت 02164512303 اطلاع دهید.