پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

امتیازبندی دفاتر کارگزاری زیارتی

توافقنامه سطح خدمت "امتیاز بندی دفاتر خدمات زیارتی"

 1. مقدمه

خدمت فوق با شماره شناسه (13011328102) با عنوان امتیازبندی دفاتر خدمات زیارتی، پیش بینی شده در سامانه جامع کارگزاران به عنوان پایه­ ی برنامه ­ریزی و تنظیم اعطای سهمیه به دفاتر خدمات زیارتی می­باشد، به طوری که پس از تخصیص امتیاز به دفاتر خدمات زیارتی،  تعداد سهمیه ثبت نام و اعزام دفاتر یادشده مشخص و به دفاتر اختصاص داده می­شود.

 1. هدف
 1. توجه به عملکرد دفاتر زیارتی و میزان رضایتمندی زائران
 2. دقت در انتخاب مدیران و معاونین گروههای اعزامی
 3. سوق دادن دفاتر زیارتی به رعایت قوانین و مقررات و پرهیز از تخلفات
 4. ترغیب دفاتر به فعالیت برای جذب حداکثری زائران عتبات عالیات
 5. ایجاد توازن منطقی در امتیاز دفاتر و تخصیص سهمیه ها
 6. فعالیت و پویایی و رقابت سازنده دفاتر زیارتی

 

 1. مسئولیت­

برابر تصویب نامه شماره 14404‏/ت23203 هـ مورخ 5‏/4‏/1380 هیأت محترم وزیران سازمان حج و زیارت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) دفاتر خدمات زیارتی را جهت اعطای سهمیه های عمره مفرده و عتبات عالیات امتیاز بندی نموده و بر اساس این امتیاز به دفاتر زیارتی سهمیه اختصاص داده می شود.

 1. تعهدات متقابل خدمت ­گیرنده و دستگاه اجرایی
 2. پس از تخصیص امتیاز به دفاتر خدمات زیارتی در سامانه جامع کارگزاران سهمیه به این دفاتر اختصاص داده می شود و بر اساس آن می توانند نسبت به ثبت نام و اعزام زائرین اقدام نمایند.