پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

صدور مجوز صدور بلیت زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

توافقنامه سطح خدمت " صدور مجوز بلیط زائران حج تمتع و عمره مفرده 17041327100  "

  1. مقدمه:

معرفی زائرین به شرکت های هواپیمایی جهت صدور بلیط منوط به صدور مجوز بلیط ایشان از سوی حوزه مالی سازمان می باشد که بایستی توسط نمایندگان حوزه مالی در استان های مربوطه انجام پذیرد.

  1. هدف:

هدف از این سطح خدمت معرفی زائرین به شرکت های هواپیمایی جهت صدور بلیط می باشد.

  1. مسئولیت­:
  • سازمان حج و زیارت موافقت می­کند که خدمات مربوط به معرفی زائرین به شرکت های هواپیمایی جهت صدور بلیط را ارائه نماید.
  1. تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی:

تعهدات دستگاه اجرایی (سازمان حج و زیارت):

  • سازمان حج و زیارت مکلف به معرفی و تأیید مالی به شرکت های هواپیمایی جهت صدور بلیط می باشد.

تعهدات خدمت گیرنده(زائر):

  • متقاضی دریافت این خدمت(زائر) مکلف است پس از اخذ بلیط پرواز، جهت سوار شدن به هواپیما در زمان مقرر در فرودگاه حضور یابد.