پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

ارائه خدمات انبار در کشور زیارتی

توافقنامه سطح خدمت " ارائه خدمات انبار در کشور زیارتی با شماره شناسه (17041330101)"

 1. مقدمه

با توجه به گستردگی مسئولیت ها و سطح خدمات سازمان حج و زیارت در حوزه تغذیه و تدارکات و در جهت پیشبرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اهتمام ویژه به اجرای منویات مقام معظم رهبری(حفظه الله) در خصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از تولیدات ملی و صدور و مصرف کالاهای ایرانی و ارتقاء غرور ملی و به دلیل فاصله زمانی خرید و مصرف اقلام، مدیریت هزینه ها، محدودیت های فصلی، در دسترس نبودن برخی اقلام مورد نیاز در طول دوره عملیات، ارسال بخشی از اقلام تدارکاتی از ایران اسلامی و خرید زود هنگام برخی دیگر از کالاها ضروری بوده لذا ارائه خدمات انبار در کشورهای زیارتی را طلب می نماید

 

 1. هدف
 • هدف از ارائه خدمت انبار ایجاد بستر مناسب بمنظور حصول اطمینان از تامین بموقع اقلام تدارکاتی است بنحوی که حجم بالای اقلام مصرفی به صورت عمده و با رعایت  توجیه و صرفه اقتصادی خریداری شده و نگهداری کالا مطابق با استانداردهای انبارداری و غذایی از زمان خرید تا زمان مصرف امکان پذیر باشد.
 • ایجاد امکان دپو و نگهداری اقلام ایرانی که در راستای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و استفاده حداکثری از ظرفیت تأمین کنندگان داخلی ارسال گردیده است.
 • از دیگر اهداف مدیریت مصرف کالا توسط مجموعه ها (هتل ها) و آشپزخانه ها است به نحوی که در اجرای برنامه غذایی و تأمین مصوب با کمبود اقلام مواجه نشده و در پایان عملیات نیز موجودی مازاد باقی نماند.
 • رعایت صرفه و صلاح زائران و مدیریت هزینه های عملیات بنحوی که در نهایت منجر به کاهش هزینه سفر زائران گردد.
 • انبارداران و مسئولین تغذیه و تدارکات مناطق بر انبارش و مصرف مطلوب و موجودی مناسب کالاها نظارت می نمایند.

 

 1. مسئولیت­
 • از آنجائیکه اداره کل تغذیه و تدارکات مسئولیت ماهوی تأمین اقلام سالم و بهداشتی مورد نیاز سازمان را دارا می باشد، مسئولیت نظارت بر رعایت اصول صحیح انبارش و نگهداری اقلام بر عهده این اداره کل می باشد.
 • از آنجائیکه بخشی از هزینه های عملیات در حوزه تهیه اقلام تدارکاتی صورت می گیرد اداره کل تغذیه و تدارکات در راستای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد مقاومتی و ارتقاء غرور ملی با حفظ صرفه و صلاح مسئولیت تامین بخشی از اقلام تدارکاتی از شرکت های توانمند ایرانی را دارد.
 • اداره کل تغذیه و تدارکات مسئولیت نظارت بر رعایت استانداردهای انبار ها را به عهده دارد

 

 1. تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی
 • اداره کل تغذیه و تدارکات متعهد به تامین اقلام مورد نیاز مجموعه ها (هتل ها) و آشپزخانه ها می باشد.
 • اداره کل تغذیه و تدارکات متعهد به تامین اطلاع رسانی مناسب به مجموعه و آشپزخانه ها در رابطه با نحوه دریافت اقلام از انبار ها (تحویل درب انبار و یا تحول درب هتل یاآشپزخانه) می باشد.
 • شرایط و استثناها، متعاقباً بصورت دستورالعمل یا بخشنامه های تکمیلی به مجموعه ها و آشپزخانه ها می گردد.
 • مدیران مجموعه و آشپزخانه ها متعهد به پیروی از برنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های اعلامی از سوی اداره کل تغذیه و تدارکات بوده بنحوی که در تامین اقلام مورد نیاز زائران بر اساس برنامه غذایی یا تأمین خللی ایجاد گردد.
 • برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت از طریق دفتر نظارت و بازرسی و یا اداره کل امور فنی و کارگزاران اقدام می گردد.