پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

ارائه خدمات توزیع اقلام تدارکاتی زائران

توافقنامه سطح خدمت " ارائه خدمات توزیع اقلام تدارکاتی زائران با شماره شناسه: (17041330102 )

1. مقدمه

 • با توجه به گستردگی مسئولیت ها و سطح خدمات سازمان حج و زیارت در حوزه تغذیه وتدارکات و در جهت کنترل کیفیت و ارائه خدمات استاندارد، مدیریت هزینه ها و تامین به موقع نیازمندی ها، ضرورت دارد که سازمان نسبت به ارائه خدمات توزیع اقلام تدارکاتی (دورچین غذاها، آب، چای، میوه و ...) اقدام نماید.

 

2. هدف

 • با توجه به اینکه برخی از اقلام تدارکاتی بصورت متمرکز توسط آشپزخانه ها توزیع می گردد لیکن بعضی از اقلام بصورت انفرادی در اختیار زائرین قرار می گیرد که از طریق توزیع بین هتل ها و تحویل به مدیران مجموعه و در مرحله بعدی از طریق مدیران مجموعه و توزیع بین زائرین انجام می گردد که البته برای اطمینان از تحقق این هدف، مدیران کاروان ها، مسئولین تغذیه و تدارکات مناطق و بازرسان افتخاری کاروان ها بر حسن اجرای این امر نظارت مستقیم دارند.

 

3. مسئولیت

 • براساس وظایف مصوب اداره کل تغذیه و تدارکات و بنود 43 و 54 آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان حج و زیارت، مسئولیت تامین به موقع و با کیفیت اقلام تدارکاتی با این اداره کل می باشد.
 • مسئولیت نظارت بر نحوه ارائه خدمات با اداره کل تغذیه و تدارکات می باشد.
 • مسئولیت تحویل اقلام تدارکاتی در زمان و محل اعلام شده با اداره کل تغذیه و تدارکات می باشد.
 • مسئولیت توزیع، رعایت اصول بهداشتی و استانداردهای مورد نیاز حمل، انتقال و تحویل اقلام تدارکاتی  با اداره کل تغذیه و تدارکات می باشد.

 

4. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

 • اداره کل تغذیه و تدارکات متعهد به تامین فضا، امکانات و نیروی انسانی مجرب جهت تهیه و توزیع اقلام تدارکاتی (دورچین غذاها، آب، چای، میوه و ...) می باشد.
 • اداره کل تغذیه و تدارکات متعهد به ارائه اقلام تدارکاتی با کیفیت، سالم و تامین کننده کالری مورد نیاز زائر می باشد.
 • اداره کل تغذیه و تدارکات متعهد به ارائه اقلام تدارکاتی مطابق برنامه غذایی با رعایت دقیق آنالیز، سرانه مصوب و مشخصات مواد اولیه (نوع، برند، بسته بندی و ...) می باشد.
 • اداره کل تغذیه و تدارکات متعهد به رعایت مسائل بهداشتی در زمان انتقال و سرو اقلام تدارکاتی می باشد.
 • زائرین در ساعات تعیین شده می توانند جهت دریافت اقلام تدارکاتی به رستوران مراجعه نماید. درصورت عدم مراجعه امکان سرو مجددا غذا و اقلام تدارکاتی وجود ندارد.
 • زائرین می توانند شکایات و اعتراضات و جبران عدم ارائه خدمت، را از طریق دفتر بازرسی سازمان و بعثه مقام معظم رهبری اقدام نماید.
 • زائرین با شرکت در نظرسنجی های، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص کیفیت، کمیت و نوع غذا ارائه می نمایند.
 • زائرین متعهد به پرداخت هزینه های اقلام تدارکاتی در زمان ثبت نام و واریز وجوه به حساب های مربوطه می باشند.
 • در جهت رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از بروز مسمومیت های احتمالی، زائرین متعهد به استفاده از اقلام تهیه شده برابر دستورالعمل های مربوطه می باشند.
 • رعایت زمان سرو غذا و توزیع اقلام تدارکاتی و حضور به موقع در رستوران از تعهدات زائرین می باشد.