چهارشنبه 06 مرداد 1400
EN

دفتر حج و زيارت استان

Text/HTML

 

مدیریت حج و زیارت استان ایلام

آدرس: ایلام - میدان خیام - خیابان شهید رجائی -نبش کوچه شهید نیازیان - روبروی استانداری ایلام -مدیریت حج و زیارت استان ایلام

تلفن: 33331010 - 33338217  

پیش شماره :084

فاکس: 33354466