پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

ارائه خدمات امداد و راهنمایی زائرین راهپیمایی اربعین

توافقنامه سطح خدمت " ارائه خدمات امداد و راهنمایی زائرین راهپیمایی اربعین "

 1. مقدمه

خدمت فوق با شماره شناسه (19092533100) با هدف  ارائه خدمات امداد و راهنمایی زائرین اربعین پیش بینی شده که توسط سامانه مربوطه با جامعه هدف در تعامل می باشند و گزارش مربوطه و بازبینی در سامانه مربوطه قرار دارد.

 1. هدف

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت مذکور توسط سازمان حج و زیارت جهت ارائه خدمات امداد و راهنمایی به زائران اربعین حسینی در ایام سفر زیارتی مد نظر مورد توافق قرار گیرد.

 1. مسئولیت­

سازمان حج و زیارت دارای مجوز ایجاد سامانه و پایگاه های مربوطه جهت ارائه خدمت فوق در راستای مصوبات ستاد مرکزی اربعین می باشد که مستند آن به شرح ذیل می باشد.

 • طبق بند 5 شرح وظایف کمیته اعزام مندرج در دستورالعمل مدیریت و ساماندهی زائرین اربعین حسینی(ع) که در تاریخ 10/6/1400 طی نامه شماره 87608 ابلاغ گردیده است؛ سازمان حج و زیارت موظف است نسبت به ارائه طرح ایجاد پایگاههای راهنمای زائرین و امورگمشدگان در مسیر راهپیمایی اربعین در کشور عراق و شهرهای نجف و کربلا اقدام نماید.
 1. تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی
 • متقاضی دریافت این خدمت مکلف است ثبت نام خود را تنها از طریق سامانه سماح انجام دهد.
 • متقاضی دریافت این خدمت جهت بهره گیری از این خدمت مکلف به استفاده از سامانه موبایلی مربوطه می باشد.
 • سازمان مکلف به ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی، اعزام نیروی انسانی خبره و همچنین ارائه بستر نرم افزاری مربوطه می باشد.
 1. هزینه ها و پرداخت ها

خدمت فوق به صورت رایگان به زائرین پیاده روی اربعین ارائه می گردد.

 1. دوره عملکرد

این خدمت در ایام اربعین (بازه زمانی حدوداً دهم تا بیستم ماه صفر) ارائه می گردد.

 1. خاتمه توافقنامه

با پایان یافتن ایام اربعین و بازگشت زائرین به کشور مدت ارائه این خدمت به خاتمه می یابد.