چهارشنبه 06 مرداد 1400
EN

تجمیع خدمات سازمان حج و زیارت

سامانه ها و خدمات سازمان حج و زیارت

سامانه ها و خدمات الکترونیکی ویژه زائرین

حج تمتع

سامانه بروزرسانی و تکمیل اطلاعات ودیعه گذاران حج تمتع

سامانه رزرو کاروانهای حج تمتع

واگذاری و تهیه اولویت تشرف حج تمتع

سامانه برکت(برکت به خانه)

عتبات عالیات عراق و سوریه

سیستم جامع ثبت نام عتبات

سامانه فاخر(ثبت نام سوریه)

سامانه پیش ثبت نام عتبات

مشاهده نتایج پیش ثبت نام عتبات

سامانه سماح(ایام اربعین)

سامانه جامع عتبات دانشگاهیان

دانلود اپلیکیشن مصباح

عمره مفرده

نتایج قرعه کشی عمره - بانک ملی

نتایج قرعه کشی عمره - بانک ملت

سامانه ثبت نام زوجهای جوان

سایر

 

 

میز خدمت سازمان حج و زیارت

سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات

سامانه آموزش مجازی زائران

جستجوی دفاتر فعال زیارتی کشور

سامانه مدیریت فرآیند و ارزشیابی(سامفا)

پرداخت الکترونیکی عوارض خروج از کشور

پورتال کتابخانه پژوهشکده حج و زیارت

سامانه ها و خدمات الکترونیکی ویژه کارگزاران، مدیران و عوامل

حج تمتع

سامانه ثبت نام حج تمتع

واگذاری و تهیه اولویت تشرف حج تمتع

سامانه جامع بیمه زائرین

سامانه ثبت نام سهمیه ها

عتبات عالیات عراق و سوریه

سیستم جامع ثبت نام عتبات

سامانه فاخر(ثبت نام سوریه)

سامانه سماح(ایام اربعین)

سامانه فهداک

سامانه تفویج

عمره مفرده

سامانه جامع ثبت نام عمره

سامانه ثبت نام سهمیه ها

 

سایر

میز خدمت سازمان حج و زیارت

سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات

سامانه جامع کارگزاران

سامانه جامع آموزش

سامانه مدیریت فرآیند و ارزشیابی(سامفا)

پورتال کتابخانه پژوهشکده حج و زیارت

سامانه آزمون کارگزاران فرهنگی

سامانه آموزش کارگزاران فرهنگی