پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

کمیته(کارگروه) عفاف و حجاب

کارگروه و اعضای ستاد صيانت از حقوق شهروندي- عفاف و حجاب حج و زیارت استان ایلام:

آقایان:

  1. سجاد رحمانی ، مدیر حج و زیارت استان ایلام
  2. بهزاد تیموری ، دبیرکارگروه