پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

توافقنامه سطح خدمت "اعزام کارگزاران زیارتی" شناسه خدمت  17041328105"

  1. مقدمه

به منظور تسهیل امور زائرین در مقاصد زیارتی، پس از انتخاب و احراز کارگزاران شایسته برای همراهی و خدمت به زائرین عزیز، عوامل منتخب برای انجام امور محوله به ماموریت اعزام می گردند.

  1. هدف

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان حج و زیارت، صدور حکم کارگزاران زیارتی بر اساس شاخص های امتیازبندی و شایسته سالاری صادر می گردد. و کلیه عوامل اعزامی صلاحیت های عمومی و اختصاصی را برای احراز سمت احراز نموده و نسبت به اعزام کارگزاران واجد شرایط و منتخب به ماموریت اقدام نماید.

  1. مسئولیت­

سازمان حج و زیارت دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاستهای شورای عالی اداری و شورای عالی حج برای وزارت ارشاد است که مستندات آن به شرح ذیل می باشد

شورایعالی اداری امور سازمان حج و زیارت به فرمان مقام معظم رهبری سال 1370 به  تصویب رسید و مسئولیت های  سازمان در این مصوبه عبارت است از کلیه امور مربوط به حج و زیارت که به موجب قوانین و مقررات مختلف بر عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول گردیده است منفک و بر عهده سازمان حج و زیارت قرار می گیرد و سازمان حج و زیارت سازمانی است مستقل زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به صورت مستقل موسسه دولتی که رئیس آن توسط وزیر با هماهنگی ولی فقیه در امور حج و زیارت به عنوان معاون وزیر انتخاب می شود.

لذا بر اساس نظام نامه جامع منابع انسانی حوزه کارگزارای حج و زیارت ابلاغی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 52502 مورخ 13/5/99 و مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی حج، سازمان حج و زیارت با رعایت جمیع جهات نسبت به تنظیم آئین نامه های مربوطه و انتخاب افراد اصلح و شایسته برای امر خدمت رسانی به زائرین عزیز اقدام می نماید.

از اینرو تدوین آئین نامه ها و ضوابط اجرایی، فراهم نمودن زیر ساخت های نرم افزاری، فراخوان متقاضیان واجد شرایط و انجام استعلامات مربوطه و احراز صلاحیت های عمومی، تخصصی و . . .  بر عهده دفتر راهبری و نظارت بر امور کارگزاران گمارده شده است.

  1. تعهدات متقابل خدمت­ گیرنده و دستگاه اجرایی

متقاضی واجد شرایط در صورت احراز صلاحیت های تخصصی و حرفه ای و عمومی ذکر شده در نظام نامه جامع منابع انسانی حوزه کارگزاری حج و زیارت در لیست واجدین شرایط قرار گرفته و نسبت به انتخاب افراد شایسته از میان ایشان اقدام می گردد. پس از انتخاب و انجام استعلام های مربوطه و طی دوره های آموزشی تعریف شده، سازمان حج و زیارت نسبت به اخذ روادید، تهیه بلیط و اعزام کارگزار اقدام نموده و کلیه امور مربوطه در محل ماموریت، شامل اسکان، تغذیه و تدارکات و حمل و نقل و حق مأموریت بر اساس ضوابط ابلاغی سازمان حج و زیارت خواهد بود.