جمعه 04 فروردین 1402
EN

فرآیندهای حج و زیارت

جهت استفاده از این ماژول ابتدا می بایست تنظیمات آن در قسمت تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.