پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

فرآیندهای حج و زیارت

جهت استفاده از این ماژول ابتدا می بایست تنظیمات آن در قسمت تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.