پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

انتشار گزارشات حج و زیارت استان ایلام

گزارشات عملکرد در خور شأن زائران و شهروندان ولایی استان ایلام در قسمتهای مختلف و مربوط به همان بخش از خدمت انتشار می یابد.

عملکرد عتبات عالیات : از ابتدای سال 1401 تا تاریخ 1401/12/29 تعداد 2000زائر از استان ایلام در قالب 50کاروان به عتبات عالیات اعزام شده اند.

 

عملکرد حج تمتع: تعداد 25نفر در قالب 1کاروان در سال 1401 به حج تمتع مشرف شدند.

 

لطفاً برای دریافت گزارشات به بخش های مربوطه و اخبار سایت مراجعه فرمائید.

 

به عنوان نمونه:

 

گزارش اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کارهاستون معرفی خدماتی/ بخش مجوزهای اعطایی

 

گزارش هزینه کرد سالیانه: قسمت معرفی خدمات/ بخش امور مالی

 

فهرست مجوزهای اعطایی: ستون معرفی خدمات/ بخش مجوزهای اعطایی، دفاتر خدمات زیارتی