پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

ثبت نام زائران در راهپیمایی اربعین

توافقنامه سطح خدمت " ثبت نام زائران در راهپیمایی اربعین"

  1. مقدمه: خدمت فوق با شماره شناسه (17042533101) با هدف  ارائه خدمات راهپیمایی اربعین پیش بینی شده که توسط سامانه مربوطه با جامعه هدف در تعامل می باشند و گزارش مربوطه و بازبینی در سامانه مربوطه قرار دارد.
  2. هدف: هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت مذکور توسط سازمان حج و زیارت جهت ارائه خدمات راهپیمایی اربعین به زائران اربعین حسینی در ایام سفر زیارتی مد نظر مورد توافق قرار گیرد.
  3. مسئولیت: سازمان امور استخدامی موافقت می کند که خدمت به ترتیب زیر ارائه شود .

سازمان حج و زیارت دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاستهای شورای عالی اداری و شورای عالی حج برای وزارت ارشاد است که مستندات آن به شرح ذیل می باشد.

شورایعالی اداری امور سازمان حج و زیارت به فرمان مقام معظم رهبری سال 1370 به تصویب رسید و مسئولیت های  سازمان در این مصوبه عبارت است از کلیه امور مربوط به حج و زیارت که به موجب قوانین و مقررات مختلف بر عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول گردیده است منفک و بر عهده سازمان حج و زیارت قرار می گیرد و سازمان حج و زیارت سازمانی است مستقل زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به صورت مستقل موسسه دولتی که رئیس آن توسط وزیر با هماهنگی ولی فقیه در امور حج و زیارت به عنوان معاون وزیر انتخاب می شود.

همچنین سازمان حج و زیارت به عنوان عضوی از اعضاء کمیته های شانزده گانه ستاد مرکزی اربعین به مسئولیت وزارت کشور می باشد که مسئولیت کمیته ثبت نام و اعزام را در حوزه اربعین برعهده دارد.

  1. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی: متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق سامانه مربوطه به این دستگاه ارائه نماید و این سازمان با دریافت هزینه جزئی پرداخت شده توسط خدمت گیرنده را  جهت ارائه خدمات امداد و راهنمایی زائرین راهپیمایی اربعین،  ثبت نام زائران در راهپیمایی اربعین،ارائه خدمات اعزام زائرین راهپیمایی اربعین،  ارائه خدمات بیمه ای زائرین راهپیمایی اربعین در کشور زیارتی،به زائران مصروف می دارد  و چنانچه در خصوص این خدمت سوالاتی داشته باشند در بستر سامانه میز خدمت به صورت الکترونیکی در مدت چند دقیقه  به صورت رایگان به خدمت گیرنده پاسخ داده می شود.