پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

اخذ روادید زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

توافقنامه سطح خدمت "اخذ روادید زائران حج تمتع، عمره مفرده 10011326100"

1. مقدمه

با عنایت به الزامات و مقررات کشور میزبان و تفاهم نامه های منعقده مقتضی است کلیه زائران هنگام ورود به کشور میزبان دارای روادید زیارتی معتبر باشند که فرآیند و نحوه اخذ روادید توسط کشور میزبان تعیین و سازمان حج و زیارت بعنوان نماینده زائران کشورمان در اجرای آن تلقی می گردد.

2.  هدف

اخذ روادید زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات    

3. مسئولیت­

سازمان حج و زیارت متعهد است نسبت به اخذ روادید زائران حج و عمره با توجه به شیوه نامه ها و دستورالعملهای کشور میزبان، اقدام نماید.

4.   تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی

-  تعهدات دستگاه اجرایی (سازمان حج و زیارت):

  • سازمان حج و زیارت مکلف به تهیه روادید معتبر برای متقاضیان اعزام به حج تمتع و عمره مفرده می باشد.
  • سازمان حج و زیارت نسبت به صدور گذرنامه برای متقاضیان اعزام به حج تمتع و عمره توسط مراجع مربوطه هماهنگی لازم را بعمل خواهد آورد.
  • تعهدات خدمت گیرنده(زائر):
  • متقاضی اعزام موظف است نسبت به تهیه گذرنامه معتبر(بنا به ضوابط کشور میزبان) در فرصت مقتضی و براساس اعلام سازمان اقدام نماید.
  • متقاضی دریافت این خدمت(زائر) مکلف است نسبت به ارسال بموقع مدارک برای اخذ روادید اقدام نماید.
  • متقاضی دریافت این خدمت(زائر) مکلف است نسبت به حضور بموقع در فرودگاه مبدا جهت اعزام به کشور میزبان اقدام نماید.