جمعه 04 فروردین 1402
EN

عتبات عالیات

جهت استفاده از این ماژول ابتدا می بایست تنظیمات آن در قسمت تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.