یکشنبه 03 مهر 1401
EN

اماكن مقدسه مدينه منوره

جهت استفاده از این ماژول ابتدا می بایست تنظیمات آن در قسمت تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.