پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

ارائه خدمات تغذیه متمرکز زائران

توافقنامه سطح خدمت " ارائه خدمات تغذیه متمرکز زائران با شماره شناسه: (17041330103)

1. مقدمه

 • با توجه به گستردگی مسئولیت ها و سطح خدمات سازمان حج و زیارت در حوزه تغذیه وتدارکات و در جهت کنترل کیفیت خدمات و مدیریت هزینه ها و تامین به موقع نیازمندی ها، رعایت اصول بهداشتی، شرایط آب و هوایی و قوانین و مقررات ایمنی و بهداشتی عربستان، ذائقه ایرانی و شرایط سنی زائران، ضرورت دارد که سازمان نسبت به ارائه خدمات تغذیه متمرکز زائران که شامل تهیه مواد اولیه، آماده سازی، طبخ و توزیع غذای مطلوب زائران ایرانی در وعده های غذایی روزانه با کیفیت و شرایط مناسب در زمان مقرر مطابق برنامه غذایی مصوب، اقدام نماید.

 

2. هدف

 • اداره کل تغذیه و تدارکات در جهت:
 • بهره مندی از استانداردها و فناوری‌های روز
 • مدیریت مطلوب هزینه ها
 • بهبود کیفیت پخت
 • افزایش سطح بهداشت
 • ارتقای بهره وری خدمات
 • ارتقای رضایت مندی زائران

نسبت به تامین غذای متمرکز زائران اقدام می نماید. غذا در آشپزخانه های متمرکز توسط عوامل ایرانی طبخ و از طریق توزیع بین هتل ها و تحویل به مدیران مجموعه و در مرحله بعدی از طریق مدیران مجموعه و سرو در رستوران در اختیار زائرین قرار می گیرد که البته برای اطمینان از تحقق این هدف، مدیران کاروان ها، مسئولین تغذیه و تدارکات مناطق و بازرسان افتخاری کاروان ها بر حسن اجرای این امر نظارت مستقیم دارند.

 

3. مسئولیت

 • براساس وظایف مصوب اداره کل تغذیه و تدارکات و بنود 43 و 54 آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان حج و زیارت، مسئولیت تهیه غذای سالم و با کیفیت زائران با این اداره کل می باشد.
 • مسئولیت نظارت بر نحوه ارائه خدمات ( تهیه و انبارش مواد اولیه، پخت، توزیع و سرو غذا) با اداره کل تغذیه و تدارکات می باشد.
 • مسئولیت تحویل غذا در زمان و محل اعلام شده با اداره کل تغذیه و تدارکات می باشد.
 • مسئولیت رعایت اصول بهداشتی و استانداردهای مورد نیاز در انبارش اقلام، پخت، توزیع و سرو غذا براساس استانداردهای تعریف شده، با اداره کل تغذیه و تدارکات می باشد.

 

4. تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی

 • اداره کل تغذیه و تدارکات متعهد به تعیین فضا، امکانات و نیروی انسانی جهت سرو غذا می باشد.
 • اداره کل تغذیه و تدارکات متعهد به ارائه غذای با کیفیت، سالم و تامین کننده کالری مورد نیاز زائر می باشد.
 • اداره کل تغذیه و تدارکات متعهد به ارائه غذا مطابق برنامه غذایی با رعایت دقیق آنالیز، سرانه مصوب و مشخصات مواد اولیه (نوع، برند، بسته بندی و ...) می باشد.
 • اداره کل تغذیه و تدارکات متعهد به رعایت مسائل بهداشتی در زمان پخت، انتقال و سرو غذا می باشد.
 • اداره کل تغذیه و تدارکات متعهد به سرو سه وعده غذا ( صبحانه، ناهار و شام) می باشد.
 • زائر در ساعات تعیین شده می تواند جهت دریافت غذا به رستوران مراجعه نماید. درصورت عدم مراجعه امکان سرو مجددا غذا وجود ندارد.
 • زائر می تواند شکایات و اعتراضات و جبران عدم ارائه خدمت، را از طریق دفتر بازرسی سازمان و بعثه مقام معظم رهبری اقدام نماید.
 • زائرین با شرکت در نظرسنجی های، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را درخصوص کیفیت، کمیت و نوع غذا ارائه می نمایند.
 • زائرین متعهد به پرداخت هزینه های غذا در زمان ثبت نام و واریز وجوه به حساب های مربوطه می باشند.
 • در جهت رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از بروز مسمومیت های احتمالی، زائرین متعهد به استفاده از غذای تهیه شده برابر دستورالعمل های مربوطه می باشند.
 • رعایت زمان سرو غذا و حضور به موقع در رستوران از تعهدات زائرین می باشد.