پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

ارائه خدمات حمل و نقل هوایی زائران حج تمتع، عمره مفرده و عتبات عالیات

توافقنامه سطح خدمت "حمل و نقل هوایی زائران عتبات عالیات عراق"

 

 1. مقدمه
 • خدمات نقل به زائرین عتبات عالیات با شماره شناسه: ( 13051329101) شامل حمل و نقل زمینی داخل ایران از مبدأ شهرهای داخل ایران به مرزهای خروجی و بالعکس، حمل و نقل زمینی داخل عراق از مرز عراق تا شهرهای زیارتی عراق و بالعکس، تردد بین شهرهای زیارتی عراق، نقل زیارت دوره در شهرهای زیارتی عراق و همچنین حمل و نقل هوائی از ایران به عراق می باشد.
 • خدمات فوق طی قراردادی که بین شرکت های مجری ایرانی و عراقی و با نظارت سازمان حج و زیارت منعقد می گردد، به زائر ارائه می شود.
 • گزارشات لازم جهت برنامه ریزی و همچنین نظارت بر این بخش، از طریق سامانه های مرتبط سازمان حج و زیارت در دسترس می باشد.
 1. هدف
 • اعزام زائرین از مرزهای خروجی کشور و همچنین فرودگاههای مبادی مربوطه به عراق و بازگشت ایشان و ارائه خدمات حمل و نقل در کشور مقصد.
 • هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان حج و زیارت، کیفیت تحویل موارد مربوط به حمل و نقل برای زائرین مورد توافق قرار گیرد.
 1. مسئولیت­
 •  سازمان حج و زیارت موافقت می­کند که خدمات حمل و نقل به شرح ذیل به زائر ارائه شود:
 • ارائه خدمات حمل و نقل زمینی یا هوائی به منظور اعزام زائرین از شهر/ فرودگاه مبدأ ایران به مرز یا فرودگاههای عراق و بالعکس
 • ارائه خدمات حمل و نقل بین شهری، درون شهری، زیارت دوره به زائرین در عراق
 •  سازمان حج و زیارت دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست­های حوزه ارائه خدمات حمل و نقل بر اساس مصوبات جلسات بیستم و مورخ 15/8/70 و جلسه صد و بیست و هفتم مورخ 24/3/84 و وظایف ذکر شده در مصوبات مذکور می باشد.
 1. تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی
 • سازمان حج و زیارت مکلف به انعقاد قرارداد مناسب با شرکتهای واجد صلاحیت در حوزه حمل و نقل زمینی و هوائی به منظور اجرای خدمات حمل و نقل و اعزام زائرین عتبات عالیات می باشد. ضمن اینکه با تأمین زیر ساخت و نیروی انسانی توانمند نسبت به نظارت بر حسن اجرای قراردادهای منعقده مبادرت می ورزد.
 • از طرفی زائرین نیز می بایست وظایف مربوط به این حوزه را از قبیل حضور به موقع در مبادی اعلام شده از طرف دفتر زیارتی یا مدیر راهنما، رعایت مقررات فرودگاه و شرکتهای هواپیمائی، استفاده مطلوب و رعایت امانت داری در بهره برداری از امکانات حوزه حمل و نقل و ... مراعات فرمایند.

شرح وظایف و اقدامات زائر و سازمان حج و زیارت و همچین نحوه رسیدگی و مرجع مربوط به موارد و مشکلات احتمالی، در قالب قرارداد سفر زیارتی به رؤیت و امضای طرفین می رسد.