پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

ارائه خدمات زنجیره تأمین اقلام تدارکاتی زائران

توافقنامه سطح خدمت " ارائه خدمات زنجیره تأمین اقلام تدارکاتی زائران"

 1. مقدمه

خدمات زنجیره تأمین اقلام تدارکاتی با شماره شناسه (  17041330100) مشتمل بر تدوین برنامه غذایی، تعیین آنالیز و  سرانه های مصرف و برآورد و محاسبه مقدار اقلام مورد نیاز بر اساس برنامه اعزام و بازگشت زائران می باشد، برگزاری کمیسیون خرید و انتخاب کالا و تامین کننده و توزیع کننده، مدیریت انبارش، توزیع و ارائه اقلام تدارکاتی به زائرین می باشد.

با توجه به رویکرد سازمان مبنی بر حرکت در جهت پیشبرد بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و اهتمام ویژه به اجرای منویات مقام معظم رهبری(حفظه الله) در خصوص سیاست های اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از تولیدات ملی و صدور و مصرف کالاهای ایرانی و ارتقاء غرور ملی بخشی از زنجیره تأمین توسط شرکت های ایرانی صورت می پذیرد.

 

 1. هدف
 • ارائه خدمات زنجیره تأمین اقلام تدارکاتی زائران با هدف تأمین کمی و کیفی اقلام تدارکاتی مورد نیاز واحد های نهایی ارائه دهنده خدمات تدارکاتی و تغذیه ای (هتل ها و آشپزخانه ها) صورت می گیرد تا اقلام با کیفیت، سالم و بهداشتی در اختیار زائران قرار گیرد.
 • ضمن محوریت اصل کیفیت اقلام ملاحظات دیگری مانند رعایت صرفه و صلاح، اطمینان از تامین بموقع اقلام نیز در ارائه خدمات زنجیره تأمین اقلام تدارکاتی زائران مدنظر می باشد.
 • بهره گیری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی بمنظور حمایت از تولید داخل در راستای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب و تامین کالای متناسب با ذائقه زائران ایرانی از داخل کشور از دیگر اهداف خدمات زنجیره تأمین اقلام تدارکاتی می باشد

 

 1. مسئولیت­
 • اداره کل تغذیه و تدارکات مسئولیت برآورد میزان مورد نیاز هر یک از اقلام تدارکاتی و بسته بندی اقلام را بر عهده دارد.
 • بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان کمیسیون خرید، با رعایت قوانین مربوطه و رعایت صرفه صلاح، مسئول انتخاب کالاها و تامین کنندگان مربوطه می باشد.
 • اداره کل تغذیه و تدارکات مسئولیت کنترل کالای تامین شده با اطلاعات و مشخصات ثبت شده از طرف شرکت های تامین کننده در سامانه تغذیه و تدارکات و صورتجلسات کمیسیون خرید را بر عهده دارد.

 

 1. تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی
 • اداره کل تغذیه و تدارکات متعهد به تامین بموقع اقلام وفق برنامه غذایی و تامین اعلام شده برای مجموعه ها (هتل ها) و آشپزخانه ها می باشد.
 • شرایط و استثناها، متعاقباً بصورت دستورالعمل یا بخشنامه های تکمیلی به مجموعه ها و آشپزخانه ها می گردد.
 • مدیران مجموعه و آشپزخانه ها متعهد به پیروی از برنامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های اعلامی از سوی اداره کل تغذیه و تدارکات بوده بنحوی که رضایت حداکثری زائران حاصل گردد.
 • برای حل و فصل تناقضات و جبران عدم ارائه خدمت از طریق دفتر نظارت و بازرسی و معاونت توسعه و منابع اقدام می گردد.