دوشنبه 14 اسفند 1402
EN

اطلاعيه ثبت نام حج تمتع

فراخوان ثبت‌نام اولیه از واجدین شرایط تشرف به حج تمتع سال 1399

جهت استفاده از این ماژول ابتدا می بایست تنظیمات آن در قسمت تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.