پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

نقل و انتقال فيش عمره

آشنایی با نحوه‌ی نقل و انتقال اولویت کارتهای ثبت‌نامی عمره

در شرایطی که با توجه به ازدحام افراد در صف اعزام به عمره مفرده امکان نام‌نویسی مجدد وجود ندارد و ازسوی دیگر اینکه عدم آگاهی لازم این ودیعه‌گذاران و نیز آنهایی که قصد تهیه اینگونه قبوض را دارند از شرایط نقل و انتقال، همواره موجب سوء‌استفاده سودجویان از احساسات مذهبی مردم برای کسب منافع شده است، لذا سازمان حج و زیارت چکیده‌ای از ضوابط و دستورالعمل جاری نقل و انتقال اولویت کارت های ثبت‌نامی عمره را که به کارگزاران زیارتی نیز ابلاغ شده است، با ذکر جزئیاتی از روند آن به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

1-    کلیه دارندگان کارتهای ثبت‌نامی عمره مفرده می‌توانند با مراجعه به یکی از دفاتر زیارتی مجاز در سطح استان و شهرستان محل سکونت خود نسبت به ارائه درخواست انتقال اولویت خود اقدام نمایند.

2-    دفاتر زیارتی چنانچه دارنده کارت ثبت نامی عمره (وفق ضوابط) راساً جهت انتقال اولویت خود فردی را درنظر نداشته باشد کارگزار نسبت به هماهنگی و معرفی فرد انتقال گیرنده (از بین متقاضیان سطح شهر وشهرستان مربوطه) وفق ضوابط و رعایت دستورالعمل اقدام می‌نماید.

3-    حضور همزمان انتقال گیرنده و دهنده بهمراه اصل مدارک (اصل شناسنامه، کارت ملی و قبض ودیعه‌گذاری) جهت انجام تشریفات انتقال از قبیل: تکمیل برگه درخواست و تنظیم تفاهم نامه و ... الزامی است.

4-    با توجه به فرآیند نقل و انتقال  اولویت کارتهای ثبت‌نامی عمره مفرده و روان‌سازی کلیه مراحل آن و وجود دفاتر زیارتی  مجاز در شهر و شهرستان های محل سکونت افراد، این دفاتر بعنوان امین و مشاور هموطنان عزیز در امور نقل وانتقال قبوض، آماده ارائه خدمات لازم به هموطنان دراسرع وقت درچارچوب ضوابط ابلاغی (بدون نیاز به هیچگونه مراجعه‌ای از سوی متقاضیان به دفاتر مدیریت‌های حج و زیارت استانها) خواهند بود.

5-    به متقاضیان تأکید می‌شود از مراجعه به مراکزی غیر از دفاتر مجاز زیارتی، افراد واسطه و سودجو که خارج از فرآیندی که به آن اشاره شد و یا با تنظیم وکالت نامه - که در صورت فوت شخص انتقال‌دهنده ابطال خواهد شد- اقدام به خرید و فروش قبوض ثبت نامی حج می‌نمایند، جداً خودداری نموده و هرگونه درخواست را تنها از طریق دفاتر زیارتی مجاز در نزدیکی محل سکونت خود دنبال و پیگیری نمایند و به واسطه بهره‌مندی از سود بالاتر در فروش و یا تخفیف بیشتر، فریب سودجویان و آگهی های تبلیغاتی را برای واگذاری و یا تهیه اولویت تشرف در دیگر استانهای محل سکونت خود را نخورده و در اینخصوص صرفاً در قالب مراتب فوق اقدام نمایند.

6-     هرگونه هماهنگی، توافق و حتی تنظیم وکالت نامه‌ در خصوص انتقال قبوض خارج از دستورالعمل‌های جاری سازمان حج و زیارت، هیچ تضمینی در پذیرش و تأیید روند انتقال قبوض را بدنبال نداشته و به لحاظ ماهیتی نیز قابل ابطال بوده و توسط این سازمان قابل پیگیری نخواهد بود و ضمن آنکه مشکلات عدیده‌ای را به انحای مختلف می‌تواند برای هریک از متقاضیان بعداً به دنبال داشته باشد.

7-    هرگونه تغییری در روند نقل و انتقال اولویت های کارت های ثبت نامی عمره در قالب اطلاعیه‌های سازمان حج و زیارت، از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان و نیز پرتالهای استانی و دیگر رسانه ها اعلام خواهد شد.

جهت نقل و انتقال فیش های عمره متقاضیان می بایست با مدارک و شرایط ذیل به دفاتر خدمات زیارتی مجاز استان ایلام مراجعه فرمایند

 

ضوابط و شرایط نقل و انتقال

  

     الف) انتقال دهنده: دارنده یکی از کارت های ثبت نامی عمره ذیل که مشخصات شناسنامه ای او با مندرجات کارت ثبت نامی مطابقت داشته و ضمن مجاز بودن به انتقال، فرم درخواست رسیدگی به نقل و انتقال الویت تشرف خود را در دفتر زیارتی مجاز تکمیل و امضاء نماید.

          1. کارت ثبت نامی عمره سال 1387 با مبالغ 5،000،000 و 2،500،000 ریالی.

          2. کارت ثبت نامی عمره سال 1390 با مبالغ 6،000،000 و 8،000،000 ریالی.

          3. کارت ثبت نامی عمره با مبالغ 6،000،000 و 8،000،000 ریالی از محل تبدیل قبوض قدیمی بانک ملی.

     ب) انتقال گیرنده: فردی که برابر ضوابط دستورالعمل سازمان حج و زیارت، ضمن مجاز بودن به دریافت الویت کارت ثبت نامی عمره، فرم درخواست رسیدگی به نقل و انتقال الویت تشرف را در دفتر زیارتی مجاز تکمیل و امضاء نماید.


مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال فیشهای عمره

 

  1. اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه انتقال دهنده و انتقال گیرنده
  2. اصل و کپی کارت ملی انتقال دهنده و انتقال گیرنده
  3. اصل و کپی فیش سپرده گذاری عمره

 


مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال فیشهای عمره افراد متوفی

 

  1. اصل و کپی انحصاروراثت
  2. اصل و کپی صلح نامه
  3. اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه انتقال گیرنده
  4. اصل و کپی کارت ملی انتقال گیرنده
  5. اصل و کپی فیش سپرده گذاری عمره

- حضور انتقال دهنده وانتقال گیرنده هنگام تکمیل درخواست فرم انتقال الزامی است.

- گیرنده چنانچه دارای فیش عمره باشد، انتقال مجدد هیچ فیش عمره جدیدی به او امکان پذیر نمی باشد.

- انتقال سند فقط برای یکبار امکان پذیر می باشد.

- کپی ها حتماً در قطع A4 گرفته شوند و از برش کپی ها به برگ های کوچکتر خود داری فرمایید.

 
 
جهت استفاده از این ماژول ابتدا می بایست تنظیمات آن در قسمت تنظیمات ماژول را پیکربندی نمایید.