پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

توافقنامه سطح خدمت "صدور مجوز فعالیت دفتر زیارتی"

  1. مقدمه

خدمت فوق با شماره شناسه (13011328103) با عنوان صدور مجوز فعالیت دفتر زیارتی، به منظور ایجاد دفاتر زیارتی برای ارائه خدمات زیارتی به حجاج و معتمرین و زائرین اعتاب مقدسه می باشد، که دستور العمل و شیوه نامه صدور آن برابر تصویب نامه شماره 14404‏/ت23203 هـ مورخ 5‏/4‏/1380 هیأت محترم وزیران، سازمان حج و زیارت را به عنوان مرجع تصمیم گیرنده صدور مجوز، مشخص و ابلاغ نموده است.

  1. هدف

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که خدمت ارائه شده توسط سازمان حج و زیارت در زمینه صدور مجوز فعالیت زیارتی با در نظر گرفتن سطح خدمات به متقاضیان صدور مجوز زیارتی به منظور ارائه هر چه بهتر خدمات به زائرین و به نحو مقتضی و مطلوب مورد توافق قرار گیرد.

این بیانیه، سطح توافق دو جانبه در خصوص این خدمت، روش­های نظارت و مسئولیت­های سازمانی را در صورت لزوم مشخص می­کند.

  1. مسئولیت­

سازمان حج و زیارت برابر تصویب نامه شماره 14404‏/ت23203 هـ مورخ 5‏/4‏/1380 هیأت محترم وزیران مسئولیت صدور مجوز فعالیت دفاتر زیارتی را بر عهده دارد که این فرآیند به صورت سیستمی در سامانه جامع کارگزاران بارگذاری شده است.

  1. تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی

متقاضی دریافت مجوز فعالیت خدمات زیارتی مکلف است مدارک خود را از طریق ثبت درخواست و اطلاعات در سامانه جامع کارگزاران ارائه نماید.

سازمان موظف است برابر تصویب نامه صدرالاشاره، پس از تکمیل مدارک نسبت به صدور موافقت اولیه اقدام نموده و متقاضی نیز می بایست در مدت سه ماه نسبت به تکمیل و ارائه مدارک نهایی اقدام نماید که در غیر این صورت موافقت اولیه کأن لم یکن می گردد. پس از انجام مراحل نهایی مجوز فعالیت خدمات زیارتی با اعتبار یکساله در اختیار متقاضی قرار می گیرد که می بایست قبل از اتمام مهلت یادشده نسبت به تمدید آن اقدام نماید.