پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

ارائه خدمات بیمه ای زائرین راهپیمایی اربعین

توافقنامه سطح خدمت " ارائه خدمات بیمه ای زائرین راهپیمایی اربعین "

 1. مقدمه

خدمت فوق با شماره شناسه (19012533103) با هدف  ارائه خدمات بیمه ای به زائرین اربعین پیش بینی شده که توسط سامانه مربوطه با جامعه هدف در تعامل می باشند و گزارش مربوطه و بازبینی در سامانه مربوطه قرار دارد.

 1. هدف

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت مذکور توسط سازمان حج و زیارت جهت ارائه خدمات بیمه ای به زائران اربعین حسینی در ایام سفر زیارتی مد نظر مورد توافق قرار گیرد.

 1. مسئولیت­

سازمان حج و زیارت دارای مجوز عقد قرارداد با شرکت های بیمه گر جهت ارائه خدمت فوق در راستای مصوبات ستاد مرکزی اربعین می باشد که مستند آن به شرح ذیل می باشد.

 • طبق بند 3 شرح وظایف کمیته اعزام مندرج در دستورالعمل مدیریت و ساماندهی زائرین اربعین حسینی(ع) که در تاریخ 10/6/1400 طی نامه شماره 87608 ابلاغ گردیده است؛ سازمان حج و زیارت مکلف به برگزاری جلسه جهت انتخاب شرکت بیمه گر برای تحت پوشش قراردادن زائرین اربعین می باشد.
 1. تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی
 • متقاضی دریافت این خدمت مکلف است ثبت نام خود را تنها از طریق سامانه سماح انجام دهد.
 • متقاضی دریافت این خدمت جهت بهره گیری از این خدمت مکلف به ارائه مدارک و مستندات لازم که از سوی شرکت بیمه گر در هنگام ثبت نام اشاره شده است می باشد.
 • سازمان مکلف به انتخاب شرکت مجری بیمه جهت حضور در عراق و ارائه خدمات در لحظه به زائرین می باشد.
 1. هزینه ها و پرداخت ها

با توجه به قرارداد سازمان با شرکت بیمه خدمت فوق برای اربعین سال 1400 به قیمت 500.000 ریال به ازاء هر نفر ارائه گردید.

 1. دوره عملکرد

با توجه به متن قرارداد مدت ارائه این خدمت از تاریخ 20/06/1400 لغایت30/07/1400 می باشد.

 1. خاتمه توافقنامه

حداکثر زمان ممکن برای اعلام وقوع هر یک از خطرات برای هریک از بیمه شدگان، مدت 90 روز از زمان وقوع خطر تعیین می‌گردد.