پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

ارائه خدمات بیمه ای به زائرین در کشور زیارتی

توافقنامه سطح خدمت "ارائه خدمات بیمه ای به زائرین در کشور زیارتی شناسه خدمت 19011332101"

 1. مقدمه

با توجه به اینکه در کلیه سفرهای زیارتی خارج از کشور یکی از مهمترین خدمات قابل ارائه به زائرین پوشش خدمات بیمه ای در حوزه های مختلف از جمله بیمه های عمر، حوادث ، درمان و باربری می باشد، این اداره کل بر اساس وظیفه ذاتی خود اقدام به عقد قراردادهای بیمه ای با یکی از شرکتهای بیمه ای کشور می نماید که این امر بصورت برگزاری مناقصه بر اساس درخواست های تعیین شده توسط مدیران ارشد سازمان می باشد. پس از برگزاری مناقصه و انتخاب شرکت بیمه گر سازمان و برگزاری جلسات کارشناسی با بهترین شرایط و تعهدات قراردادهای بیمه ای زائرین منعقد می گردد. 

 1. هدف

هدف از اجرای این طرح (بیمه زائرین در سفرهای زیارتی) شامل موارد زیر است:

 • زائرین در صورت بروز خطراتی همچون فوت، نقص عضو و از کارافتادگی، درمان و باربری پوشش بیمه ای داشته که بدین ترتیب تا حدودی جبران هزینه های آنان شده تا فشار کمتری به آنان و خانواده آنان وارد شود.
 1. مسئولیت­
 • سازمان حج و زیارت بر اساس وظیفه ذاتی خود که ارائه خدمات زیارتی به زائرین در سفرهای زیارتی خارج از کشور بوده و به جهت برخورداری زائرین از آرامش نسبی ذهنی پوشش های بیمه ای برای آنان در نظر می گیرد. 
 1. تعهدات متقابل خدمت­ گیرنده و دستگاه اجرایی
 • خدمت گیرنده (بیمه شده) می بایست در صورت بروز هر گونه خسارت (عمر، حادثه، درمان و باربری) اسناد و مدارک مثبته اعلام شده توسط حج و زیارت استانها را در اولین فرصت و طبق زمان تعیین شده تحویل داده و سازمان نیز موظف است در اولین فرصت نسبت به ارسال این مدارک به شرکت بیمه گر اقدام نماید. در صورت بروز مشکل در پرداخت خسارت و یا اختلاف بین زائرین و شرکت بیمه ، سازمان بر اساس اصل داوری نسبت به رفع این مشکل اقدام می نماید.
 1. هزینه ها و پرداخت ها
 • طبق قرارداد منعقده با شرکت بیمه گر به ازای خدمات ارائه شده به هر زائر می بایست مبلغی بعنوان سرانه حق بیمه در نظر گرفته شده که زائر در هنگام ثبت نام نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام نموده و مشخصات آن در سامانه های سازمان و شرکت بیمه ثبت خواهد شد.
 1. دوره عملکرد

بازه زمانی قراردادهای بیمه ای از ابتدا تا انتهای سفر برای هر زائر فعال بوده و در بنا به شرایط قرارداد و توافقات صورت گرفته امکان پوشش از قبل از اعزام تا بعد از برگشت مقدور می باشد.

 1. خاتمه توافقنامه

پس از بازگشت کلیه زائرین و پرداخت کلیه مطالبات آنان و استعلام صورت گرفته از دفاتر حج و زیارت استانها و اعلام آنان نسبت به تسویه حساب نهایی با شرکت های بیمه ای اقدام گردیده و پس از آن این توافقنامه یا قرارداد خاتمه می یابد.