پنجشنبه 06 اردیبهشت 1403
EN

توافقنامه سطح خدمت "صدور حکم کارگزاران زیارتی شناسه خدمت 13011328100"

  1. مقدمه

به منظور تسهیل امور زائرین در مقاصد زیارتی، کلیه امور گروه تشکیل شده زائرین توسط کارگزاران زیارتی اعم از مدیر، معاون، خدمه و آشپز و ... انجام می شود که این انتخاب تابع شرایط و قواعدی است. در این راستا، پس از انتخاب عوامل، واحدهای نظارتی از قبیل حراست، ارزیابی عملکرد صلاحیت وی را بررسی و اظهار نظر می نمایند و در صورت تأیید فرد بباید آموزشهای لازم را ببیند..

  1. هدف

هدف از این توافقنامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط سازمان حج و زیارت، صدور حکم کارگزاران زیارتی بر اساس شاخص های امتیازبندی و شایسته سالاری صادر می گردد.

  1. مسئولیت­

سازمان حج و زیارت دارای مجوز ایجاد و اجرای سیاستهای شورای عالی اداری و شورای عالی حج برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مستندات آن به شرح ذیل می باشد

شورایعالی اداری امور سازمان حج و زیارت به فرمان مقام معظم رهبری سال 1370 به  تصویب رسید و مسئولیت های  سازمان در این مصوبه عبارت است از کلیه امور مربوط به حج و زیارت که به موجب قوانین و مقررات مختلف بر عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول گردیده است منفک و بر عهده سازمان حج و زیارت قرار می گیرد و سازمان حج و زیارت سازمانی است مستقل زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به صورت مستقل موسسه دولتی که رئیس آن توسط وزیر با هماهنگی ولی فقیه در امور حج و زیارت به عنوان معاون وزیر انتخاب می شود.

لذا بر اساس نظام نامه جامع منابع انسانی حوزه کارگزارای حج و زیارت ابلاغی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 52502 مورخ 13/5/99 و مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی حج، سازمان حج و زیارت با رعایت جمیع جهات نسبت به تنظیم آئین نامه های مربوطه و انتخاب افراد اصلح و شایسته برای امر خدمت رسانی به زائرین عزیز اقدام می نماید.

از اینرو تدوین آئین نامه ها و ضوابط اجرایی، فراهم نمودن زیر ساخت های نرم افزاری، فراخوان متقاضیان واجد شرایط و انجام استعلامات مربوطه بر عهده دفتر راهبری و نظارت بر امور کارگزاران گمارده شده است.

  1. تعهدات متقابل خدمت ­گیرنده و دستگاه اجرایی

متقاضی دریافت این مجوز مکلف است تقاضای خود را از طریق فراخوان کارسازی شده در سامانه جامع کارگزاران ثبت نماید. پس از ثبت درخواست و در صورت دارابودن شرایط فرد انتخاب گردیده و حکم وی در سامانه جامع کارگزاران صادر می گردد.